LE NU MASCULIN
A GROUP SHOW
samedi 21 mai – samedi 9 juillet 2022
mercredi au samedi, 15h – 20h
prolongation jusqu’au samedi 23 juillet 2022

SYLVAIN DUBRUNFAUT
PREMIER SOLO SHOW PARISIEN
samedi 1er octobre – samedi 26 novembre 2022
mercredi au samedi, 15h – 20h